Предложение за Store-а

Discussion in 'SUGGESTIONS / ПРЕДЛОЖЕНИЯ' started by Legitless_420, Aug 1, 2017.

  1. #1 Legitless_420, Aug 1, 2017
    Last edited: Aug 2, 2017
    Може да добавите да се купуват /enderchest, /feed, /invsee, /near, и по-големи pv-та. Според мен ще е вървежно. :D
     
  2. Дам,ще бъде доста добре аз съм ЗА!
     

Share This Page